FAQ

Vad är skillnaden mellan ett munskydd (IIR) och ett andningsskydd (FFP)?

Munskydden (IIR) är avsedda för att skydda mot droppsmitta och minska risken för överföring av smittsamma partiklar från dig till personer i din omgivning.

Andningsskydden (FFP) är avsedda för att skydda mot luftburen smitta, det skyddar dig mot överföring av smittsamma partiklar och/eller andra partiklar från omgivningen.

Vad är skillnaden mellan FFP2 med ventil och utan ventil?

Vi har två varianter av andningsskydd, ett med ventil som filtrerar luften som du andas in och skyddar dig mot smittsamma partiklar från omgivningen. Ventilen ger också en komfort då luften enklare passerar in och ur andningsskyddet vilket gör att det känns lättare att andas. 
Vårt andningsskydd utan skyddar dig från smittsamma partiklar, men även andra att smittas av partiklar från dig.