Frågor och svar om mun/andningsskydd


Vad är ett Kirurgiskt IIR munskydd?  

Ett Kirurgiskt IIR munskydd används för att skydda omgivningen från de smittämnen som kan spridas med utandningsluft när bäraren pratar, hostar eller nyser.
Munskyddet är inte utvecklats för att skydda bäraren men det ger ändå ett visst skydd mot större droppar och stänk.
SafeQare’s Kirurgiskt IIR munskydd är en medicinteknisk engångsprodukt som följer Standarden SS-EN 14683:2019+AC:2019. 

Hur använder man ett IIR munskydd? 

När man använder ett munskydd är det viktigt att använda rätt sort. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man använder CE märkta engångsmunskydd som uppfyller kvalitetskraven i standarden SS-EN 14683:2019+AC:2019. Märkningen ska finnas tryck på förpackningen.
 
Se till att munskydden bärs på rätt sätt, på SafeQare förpackningar ska det finnas en beskrivning på hur innehållet ska användas, se bild nedan. Munskydden ska vara rena, torra och hela tiden täcka både näsa och mun samt sluta tätt kring hakan, kinderna och näsryggen. Munskyddet ska inte röras medan de används. Skägg kan göra så att munskyddet inte sluter helt tätt vilket gör att skyddseffekten minskar.
Följ alltid instruktioner för hur du använder munskyddet innan användning.
 

Vad är ett FFP andningsskydd?

Det finns olika typer och modeller av andningsskydd. De vanligast förekommande är FFP2 halvmasker för engångsbruk.
FFP står för "filtering face piece" och är en typ av andningsskydd som används för att skydda personen som bär den mot luftburna partiklar och aerosol. FFP-halvmasker finns i olika klassificeringar, beroende på hur bra de filtrerar luften och hur mycket luft som kommer igenom masken.
De olika klassificeringarna är FFP1, FFP2 och FFP3, där FFP3 har den högsta skyddsnivån.
 FFP-halvmasker är vanligtvis tillverkade av textilier som filtrerar luften som passerar genom masken, och de har en form som täcker näsan och munnen. De är ofta användbara i situationer där det finns en risk för att personen kan andas in farliga ämnen, till exempel vid kontaminering av luft med föroreningar eller vid arbete med farliga kemikalier.

FF= filtering facepiece (Filtrerande halvmask)
P= Partiklar
1,2 eller 3= Vilken skyddsklass halvmasken har. 
 
SafeQare’s halvmask har genomgått tester för att uppnå standarden SS-EN 149+A1:2009. Halvmasken är även certifierad och CE märkt enligt EU förordningen om personlig skyddsutrustning, 2016/425. 
 

Hur använder man ett FFP andningsskydd? 

  1. Kontrollera att masken är ren och inte har skadats på något sätt. Om masken är skadad eller smutsig, ska den bytas ut mot en ny. 
  2. Placera masken över näsan och munnen så att det finns en tät förbindelse runt näsan och hakan. 
  3. Dra huvudbanden över huvudet alternativt öronbanden runt öronen och justera dom så att masken sitter ordentligt och bekvämt på ansiktet.
  4. Se till att masken sitter tätt mot ansiktet så att det inte finns några luftläckor.
  5. Efter användning, ta av den försiktigt genom att hålla i banden och undvik att röra vid den förorenade ytan.
  6. Masken kasseras efter användning. 

 
Observera att det är viktigt att följa alla anvisningar och föreskrifter som gäller för användning av andningsskydd, och att det är viktigt att använda rätt typ av mask för den aktuella situationen.
 

Vad står FFP2 för? 

FFP står för ”filtering face piece” och 2 står för vilken skyddsklass det är.
Den vanligaste förekommande varianten är FFP2. Det är dock viktigt att du använder rätt typ av mask för den aktuella situationen. Om du är osäker så kontakta du Arbetsmiljöverket.
 

Vad är skillnaden mellan andningsskydd och munskydd? 

FFP andningsskydd och kirurgiska IIR munskydd är avsedda att användas i olika syften. Ett IIR munskydd används för att skydda omgivningen eller patienten för mikroorganismer. IIR munskyddet skyddar även bäraren mot synliga vätskestänk.
Ett FFP andningsskydd är avsedd för att skydda bäraren mot luftburen smitta.
FFP andningsskydd går under PPE (personal protective Equipment)  förordningen och kirurgiska munskydd under MDD, med en övergång mot MDR (Medical device regulation)  förordningen.
 
 

Innehåller SafeQare’s produkter latex? 

Nej. 

Hur länge kan ett andningsskydd användas? 

SafeQare’s respektive produkter är tillverkade för engångsbruk och ska slängas efter användning.
 

Vad betyder dom 4 siffrorna vid CE märkningen? 

Dom 4 siffrorna är ett Notified body No, som står för vilken Certifieringsorgan som har testat och certifierat produkten.
 

Är SafeQare’s produkter svensktillverkade? 

Ja, SafeQare’s produkter är helt svensktillverkade med råvarumaterial från Sverige och Europa.
 

Vad för slags standard är SS-EN 149:2001+A1:2009

SS-EN 149:2001+A1:2009 är en europeisk standard för filtrerande halvmasker. Standarden definierar kraven och prestandakrav för filtrerande halvmasker som är avsedda att skydda personen som bär dem mot luftburna partiklar. Standarden innehåller krav på bland annat material, design, tillverkning, förpackning, märkning av filtrerande halvmasker inom Eu och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).
 

Kan man använda ett munskydd/andningsskydd flera gånger?

SafeQare’s mun-andningsskydd är tillverkat för engångsbruk och bör inte återanvändas.
Om förpackningen är märkt med en 2a som är överstruken så menas det har produkten är tillverkad för engångsbruk. 
 

Vad innebär CE-märkning? 

Att många av våra produkter är CE-märkta betyder att vi som tillverkare intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö och säkerhetskrav. Det är även ett handelsmärke som gör att vår produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU och ESS. 
För mer info så hänvisar vi er till Arbetsmiljöverket APS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

Vad är skillnaden mellan ett Andningsskydd med ventil och ett utan? 

Ett andningsskydd utan ventil skyddar både bäraren och omgivningen, medan ett andningsskydd med ventil skyddar enbart bäraren.  

Vad för slags standard är SS-EN 14686:2019+AC:2019?

SS-EN 14686:2019+AC:2019 är en europeisk standard som specificerar, design, prestandakrav och testmetoder för medicinska ansiktsmasken som är avsedda att begränsa överföring av smittämnen från personal till patienter under kirurgiska ingrepp och andra medicinska miljöer med liknande krav. En medicinsk ansiktsmask kan också vara effektiv för att minska utsläpp av smittämnen från näsa och munnen hos en symtomfri bärare eller en patient med kliniska symptom. 
 

Hur lång hållbarhet har LÖNÖ FFP2 halvmask?

LÖNÖ FFP2 halvmask har en hållbarhet på 5 år från tillverkningsdatumet. Se förpackningen för att se vilket datum som gäller för dina andningsskydd.  
 

Hur lång hållbarhet har IIR munskydd? 

Våra IIR munskydd har en hållbarhet på 3 år från tillverkningsdatumet.  Se förpackningen för att se vilket datum som gäller för dina andningsskydd. 
 

När ska ett munskydd bytas ut? 

Om ditt munskydd blir fuktigt eller smutsigt bör du genast byta ut det till ett nytt. Notera att våra IIR munskydd är tillverkade för engångsbruk.
För mer information hänvisar vi till folkhälsomyndigheten.