Vi tar vårt ansvar för en mer hållbar framtid

Vårt hållbarhetstänk är ständigt närvarande och går som en röd tråd genom hela bolaget. Vi måste alla ta ansvar för vår gemensamma framtid, både när det kommer till miljön och till våra medmänniskors välmående.

Vi tar vårt ansvar genom att tillverka våra produkter lokalt, någonting vi tycker är viktigt. Det gör att vi kan garantera hög kvalitet och att produkterna är producerade under rättvisa och säkra arbetsförhållanden. 
En annan viktig aspekt till varför man ska tillverka produkter i Sverige är att det leder till ett reducerat koldioxidavtryck.

Vi kan stolt säga att vi levererar hållbara produkter som bidrar till en säkrare, mer hälsosam och tryggare framtid.